Diagonální ventilátor  s pevným Spiro potrubím

Diagonální ventilátor s pevným Spiro potrubím

ZPĚT

Popis systému:
Spiro potrubí o je vhodné jako pohledový prvek například pro komerční prostory.

Rekuperační jednotka:
Diagonální ventilátor o výkonu 4000 m3/h

Typ příkladového domu:
komerční zděná stavba

Místo:
Praha


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.