Jednotka Ventbox 300  s flexibilním potrubím v půdním prostoru

Jednotka Ventbox 300 s flexibilním potrubím v půdním prostoru

ZPĚT

Popis systému:
U bungalovu patří rozvody v půdní prostoru mezi nejčastější řešení ať již přímo při realizaci hrubé stavby nebo dodatečně s minimálními zásahy do již hotového interiéru. Půdní rozvody budou dodatečně doizolovány.

Rekuperační jednotka:
Ventbox 300

Typ příkladového domu:
Zděnná novostavba – rozvod v půdním prostoru jsou dodatečně doizolovány s vývody do podbití

Místo:
Brno


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.