Jednotka Ventbox 300  s rozvodem ED Flex vedený v podhledu

Jednotka Ventbox 300 s rozvodem ED Flex vedený v podhledu

ZPĚT

Popis systému:
ED Flex je dodáván ve dvou variantách klascký nebo s vnitřní anitibakteriální úpravou. Minimálně pro přívod je vhodné použít antibakteriální potrubí jak je vidět v tomto případě.

Rekuperační jednotka:
Ventbox 300

Typ příkladového domu:
Zděnná novostavba s rozvodem ED Flex – v podhledu

Místo:
Sokolov


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.