Jednotka Ventbox 300 se systémem ED Flex

Jednotka Ventbox 300 se systémem ED Flex

ZPĚT

Popis systému:
Ohebná hadice o průměru 75 mm nebo 90 mm je určena pro distribuci vzduchu do všech místností. Použití potrubí zkracuje čas instalace. Při vedení v podhledu je zapotřebí instalační prostor cca. 95 mm a celkové snížení podhledu min. 150 mm. Případně je možné vést rozvody v podlaze, kde je potřebná instalační výška 100 mm. Hladký vnitřní povrch usnadňuje případné čištění. Vnitřní úprava může být opatřena antibakteriální vrstvou.

Rekuperační jednotka:
Ventbox 300 umístěný v technické místnosti

Typ příkladového domu:
dvoupodlažní rekonstrukce

Místo:
Středočeský kraj


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.