Jednotka Ventbox 400 se systémem  ED Flex vedený centrální chodbou

Jednotka Ventbox 400 se systémem ED Flex vedený centrální chodbou

ZPĚT

Popis systému:
V tomto případě řeší rekuperace nejen příznivé vnitřní klima, ale i radonovou zátěž objektu. Rozvody ED Flex jsou rozvedeny v centrální chodbě a o správnou distribuci vzduchu se postarají směrové ventily. SDK záklop v chodbě skryje celý rozvod.

Rekuperační jednotka:
Ventbox 400

Typ příkladového domu:
Veterinární klinika

Místo:
Pardubice


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.