Jednotka Ventbox 400 se systémem plechových kanálů

Jednotka Ventbox 400 se systémem plechových kanálů

ZPĚT

Popis systému:
Plechové potrubí je vhodné především do podlahy, kde je umístěné v kročejové izolaci o tloušťce min. 60 mm nebo například přímo do svislých konstrukcí či předstěn. Potrubí je odolné na případné mechanické poškození.

Rekuperační jednotka:
Ventbox 400 umístěný v technické místnosti

Typ příkladového domu:
dvoupodlažní zděná novostavba

Místo:
Královéhradecký kraj


Europahaus

KORADO

Vzduchotechnika

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2018 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.