O rekuperaci

Rekuperace obecně znamená zpětný zisk tepla z odváděného odpadního vzduchu a jeho následné předání přiváděnému čerstvému vzduchu, který je tak rozváděn do obytných prostor již předehřátý.

Srdcem systému řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla je rekuperační jednotka, ve které dochází k samotnému předání tepla. Čerstvý, chladný venkovní vzduch je přes teplosměnnou plochu výměníku přihříván teplem z odpadního vzduchu a tím dochází k šetření energie na vytápění objektu při zajištění hygienických limitů potřebné výměny vzduchu.

Seznamte se s jednotkami Ventbox

Rekuperace je nedílnou součástí moderní výstavby, kde se bere jako jeden ze základních prvků snižující energetickou náročnost stejně jako např. zateplení fasády. Řízené větrání je důležité pro udržení příznivého vnitřního mikroklimatu prostředí.

Řízené větrání je vhodné i do stávajících objektů, kde je problém s vlhkostí, radonem či nedostatečným provětráváním obecně.

Při rekonstrukcích a zateplování objektů často dojde k uzavření obálky domu. V důsledku toho dům přestane dýchat a hromadí se vlhkost a s ní plísně. Zároveň stoupá koncentrace CO2 a s ní spojené problémy s bolestmi hlavy. Řízené větrání je tedy ideálním partnerem pro revitalizaci domu.


Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.