I svépomocí lze správně a odborně instalovat větrací rekuperační jednotku

I svépomocí lze správně a odborně instalovat větrací rekuperační jednotku

Výběr a návrh větrací jednotky je nutné provést nejen s ohledem na objem větraného prostoru, na počet přítomných lidí, který se mění, ale i na dalších okolnostech. Těmi jsou například chovatelská záliba obyvatel domu v domácích mazlíčcích, potřeba odstranit ze vzduchu alergeny, řešit vlhkost vzduchu, někdy snížit koncentraci plynného radonu zapřičiňujícího vznik onkologických onemocnění nebo řešit nepřípustnou hladinu hluku ve venkovním prostředí přesahující hygienický limit atd.

Mnozí zájemci o řízené větrání domu však naráží na omezené finanční možnosti, a to je odrazuje od řešení problémů. Přitom jsou manuálně zruční, ochotní si leccos udělat sami, ale nechtějí se dopustit chyb, které se ex post velmi často řeší, bez záruky, i na různých diskuzních fórech a jsou zdrojem zbytečných nákladů. Velkou pomocí zručným lidem může být nabídka společnosti ThermWet s.r.o. Ta zahrnuje nejen prodej větrací rekuperační jednotky Ventbox, ale i odborné prověření navržených parametrů větrání a vhodnosti jednotky, návrhu rozvodů vzduchu a to podloženo cenovou nabídkou pro dodávku na klíč, ale také pro částečně svépomocnou instalaci.

Svépomoc všude tam, kde je možná

Svépomocná varianta je určena pro všechny kutily, kteří rádi přiloží ruku k dílu a mají tak možnost si pořídit kvalitní systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla za velmi příznivou cenu. I tato levnější varianta zahrnuje nejmodernější materiály a technologie.

Objednaný montážní materiál s rekuperační větrací jednotkou, projektem a montážním návodem dorazí na místo stavby zabalený na paletě, případně si jej lze osobně vyzvednout v Praze – Uhříněvsi.

Montáž probíhá podle montážního návodu. Zásadní pomocí pro svépomoc je, že po celou dobu montáže je dispozici svými radami projektant na telefonu.

Po dokončení montáže se domluví návštěva technika od výrobce pro oživení a zaregulování všech prvků. Součástí návštěvy je i zaučení obsluhy větrání.

Jak to probíhá?

Představte si, že od nás k vám dorazí například pan Lorenc (jméno zvoleno čistě náhodně). Přiveze všechen potřebný materiál na rozvody a rekuperační jednotku. Vysvětlí vám vše, co musíte vědět k bezproblémové montáži, případně s vámi vyřeší konkrétní změny, které nastaly v průběhu výstavby domu až po odsouhlasení technického záměru. Předá Vám propracovaný montážní návod, kde jsou znovu uvedeny veškeré postupy i s názornými fotkami. Pan Lorenc s Vámi vytyčí páteřní rozvod vzduchu, popřípadě umístění rozvodných boxů na stropě nebo v podlaze. A pokud bude místo stavby dobře připraveno a nebude čas instruktáže vyčerpán, pan Lorenc společně s Vámi započne montáž do času tří hodin celkem. Ani po odchodu pana Lorence nezůstáváte bez pomoci, ta je dostupná na telefonu.

Svépomoc je vyloučena pro oživení a vyregulování systému. Tato činnost skutečně vyžaduje proškoleného odborníka a je předpokladem záruky. A když je vše instalováno, oživeno a seřízeno, budete seznámeni s tím, co si můžete sami měnit a jak. A jak případně reagovat, pokud by se objevilo chybové hlášení.

Bojíte se poruchy?

Nejsnadnější cestou, jak co nejrychleji a nákladově nejpříznivěji řešit případná chybová hlášení nebo návrat do optimálního režimu poté, co byste se při nastavování systému dostali do slepé uličky, je propojit rekuperační jednotku Ventbox pomocí UTP kabelu. Tímto jí dovolíte komunikaci s našimi techniky. Komunikaci můžete povolit jen dočasně, tedy bez ztráty soukromí. Komunikace vám osobně umožní i sledovat a nastavovat základní provozní parametry na dálku.

Jak je výhodná svépomoc?

Každá hodina práce technika na stavbě je zatížena jeho mzdovými náklady, náklady na dopravu na stavbu atd. Při troše šikovnosti lze jednodušší práci technika nahradit svépomocí.  Cenový rozdíl mezi variantou SVÉPOMOC a variantou NA KLÍČ je vidět na příkladu v následující tabulce (platnost údajů prosinec 2019) a není nezajímavý.

Předpoklady pro instalaci:

    • dodržet soulad se všeobecně platnými předpisy, v prvé řadě týkajících se rozvodů elektřiny a napojení na odpadní potrubí
    • místo pro instalaci zvolit tak, aby bylo kolem zařízeni Ventbox dostatečné místo pro připojení vzduchovodů. Před zařízením „Ventbox“ má zůstat volný prostor o velikosti nejméně 1 metr pro údržbu
    • umístění volit v prostoru chráněném proti mrazu.
Základní prostorové podmínky instalace větrací jednotky Ventbox

Pro instalaci jednotky Ventbox musí být připraveno:

  • zhotoveny všechny přípojky vzduchových rozvodů
  • zásuvka nebo kabel pro možnost připojení na internet, je-li napojení předmětem dodávky
  • elektrická síťová zásuvka 230 V v takové vzdálenosti, aby postačila délka instalovaného napájecího kabelu 1,2 metru
  • možnost připojení na odpadní potrubí pro odtok zkondenzované vody ze vzduchu, která se musí odvádět bez působení mrazu, se spádem, a při použití suchého nebo mokrého sifonu

Zásadní požadavek montáže:

Pro svépomocnou montáž, ale i montáž odborným technikem je nutné, aby všechny práce probíhaly tak, aby nemohlo dojít ke znečistění vnitřních prostorů trubek vedoucích vzduch a také jednotky, zejména částicemi a prachem ze stavebních materiálů. Po instalaci hrubých rozvodů je tedy nutné vše dokonale zatěsnit a ochránit tak vedení před znečištěním při dále pokračující stavbě.

Závěr

V případě instalace větrací jednotky Ventbox od ThermWet není svépomoc znamením zhoršené kvality, nejistého výsledku. V době, kdy sehnat řemeslníka na cokoliv, a ještě v požadovaném čase je v mnoha případech nemožné, může svépomoc nejen ušetřit náklady, ale i zkrátit čekání na kvalitní vnitřní prostředí v obytných prostorech bytů, rodinných domů atp.

ZPĚT

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.