ThermWet uvádí na trh novou generaci větracích jednotek s rekuperací tepla VENTBOX II 300/400

Přední český a evropský výrobce deskových radiátorů KORADO a.s. jehož součástí je i společnost ThermWet s.r.o., pokračuje v inovativním rozvoji a zlepšování parametrů stávající výkonové řady větracích jednotek. Společnost uvádí na trh zcela nové centrální větrací jednotky VENTBOX II se vzduchovým větracím výkonem 300 a 400 m3/h.

Konstrukce jednotky


Obr. 1 Kompaktní centrální větrací jednotka VENTBOX II 300/400

I v případě tohoto modelu, kterým navazuje na předchozí úspěšný model, se výrobce drží zavedené koncepce a nabízí zákazníkovi kvalitní zpracování výrobku včetně konstrukčních materiálů.

Tradiční je rovněž důraz na čisté aerodynamické provedení vnitřních tras, filtrační plochu vzduchových filtrů a optimální velikosti rekuperačního výměníku. Tím je opět dosaženo velmi nízkých vnitřních tlakových ztrát což vede ke snížení celkové spotřeby elektrické energie a rovněž i snížené akustické zátěže v okolí větrací jednotky případně v distribučním potrubí.

Nová generace větracích jednotek se vyznačuje kompaktními rozměry, tedy zejména nižší konstrukční výškou oproti předchozímu modelu ale současně stále nabízí i uživatelsky komfortní ovládání a obsluhu například pokud jde o výměnu vzduchových filtrů nebo servisní úkony. Nový model navíc disponuje vícestupňovou filtrací přívodního vzduchu pro dokonalou ochranu předehřevu vzduchu a rekuperačního výměníku. Stejně jako u předcházejícího modelu je i tento vybaven letním BYPASSEM s vlastním filtrem a s prodlouženým intervalem výměny při zachování stejné účinnosti filtrace.

Důraz na kvalitu technického zpracování a vnějšího designu větrací jednotky sebou přináší opět velmi nízké hodnoty vzduchové netěsnosti a současně si výrobek zachovává čistý a funkční vzhled.

Nová řada větracích jednotek VENTBOX II je určena k instalaci na podlahu anebo k zavěšení na stěnu pomocí instalačního závěsu dodávaného společně se zařízením. Provedení (orientace) větrací jednotky je oboustranné (pravé a levé) tak aby vycházelo vtříct požadavkům stavebních projektů a připojení k distribučnímu potrubí.

Větrací jednotka je standardně osazena výměnnými kazetovými filtry s třídou filtrace ePM10 65 % (M5) a nově rovněž opakovaně použitelným předfiltrem hrubých nečistot přívodního vzduchu s třídou filtrace G2. Mezi volitelné stupně výbavy patří účinnější filtry třídy ePM10 70 % (F7) nebo uhlíkové filtry pohlcující nepříjemné pachy v ovzduší.

Rekuperace vzduchu

Větrací jednotka může být volitelně osazena standardním deskovým rekuperačním výměníkem tepla nebo entalpickým výměníkem se zpětným získáváním vzdušné vlhkosti. Výhodou těchto výměníků je zejména zlepšení uživatelského komfortu kdy nedochází k významnému přesoušení vnitřního vzduchu a současně v zimním období, kdy teploty klesají k nulovým a záporným hodnotám, mají větrací jednotky osazené entalpickými výměníky výhodu nižších provozních nákladů spojených s aktivací a nutným provozem protimrazové ochrany výměníku.

Záleží tedy na povaze projektu či preferencích zákazníka ohledně kvality vnitřního prostředí a komfortu provozu zařízení. V obou případech je vždy instalován vysoce účinný a kvalitní deskový výměník, jehož užitné vlastnosti a výkonové parametry jsou deklarovány certifikací EUROVENT.

Ve vyšší verzi PREMIUM využívá větrací jednotka předností moderních ventilátorů s konstantním průtokem, které automaticky zajišťují stálý, a vyrovnaný průtoku vzduchu výměníkem čímž je dosaženo maximální účinnosti rekuperace pro zvolený výkon větrání. V této verzi je rovněž možné volitelně nainstalovat výparník (spojený s venkovní klimatizační jednotkou) a zajišťovat tak dodatečnou teplotní úpravu přiváděného vzduchu a udržovat potřebný vnitřní teplotní komfort.

Ovládání a konektivita

K ovládání jednotky a nastavení režimů větrání je možné opět využít některý z běžně dostupných způsobů. Po instalaci a připojení k napájecí síti je možné k jednotce přistoupit pomocí libovolného zařízení (například chytrého telefonu nebo tabletu) a to připojením přímo k vlastní WIFI síti větrací jednotky. Rovněž je možné trvalé připojení jednotky k vnitřní síti domu/bytu, které umožňuje pohodlnou vzdálenou zprávu, ovládání nebo nastavení. Grafické rozhraní poskytuje kompletní přehled o nastavení režimů a výkonu větrání, denních a týdnech programech, aktuálním výkonu rekuperace, stavu periferií, výměny filtrů atd.

K větrací jednotce je možné rovněž připojit i periferní zařízení jako jsou například čidla Oxidu uhličitého CO2, relativní vlhkosti RH nebo kvality vzduchu SQA, které umí detekovat i některé plynné látky organického původu.


Obr. 2 Ovládání přes webové rozhraní – prostředí aplikace

I u tohoto modelu výrobce stále nabízí i základní jednoduché ovládání jednotky spojené pouze s nastavením výkonu větrání. Uživatel pomocí mechanického otočného ovladače, který je nainstalován na dostupném místě, nastavuje pouze požadovaný výkon větrání. I v tomto omezeném režimu však dostává uživatel základní informaci u stavu systému pomocí LED diody na ovladači včetně informace o stavu filtrů vzduchu.


Obr. 3 Kompaktní centrální větrací jednotka VENTBOX II 300 bez čelního krytu

Komunikační protokol Modbus TCP/IP je standardním vybavením. Větrací jednotka umožňuje přijímat požadavky nadřazeného systému (například LOXONE) pro inteligentní řízení domu/bytu související s výměnou vzduchu a větráním.

Parametry větrací jednotky

Jsou zkoušeny dle platných norem pro obousměrné bytové větrací jednotky do výkonu 600 m3/h a dle požadavků směrnice na Ecodesign větracích jednotek. Ověřování shody a certifikace výrobku je prováděnu ve spolupráci s akreditovanými zkušebnami. K výrobku je vydáno stavebně technické osvědčení a prohlášení o shodě potvrzující technické parametry a bezpečnost výrobku uváděného na trh.

VENTBOX II 300

Zkouška tlakem qvei [m3/h] Třída těsnosti
Vnitřní netěsnost +/−100 Pa 0,16/0,15 A1
Vnější netěsnost +/−250 Pa 1,68/1,50 A1
qv [m3/h] ptU [Pa] SFP [W/m3/h] Ƞt [%] LWA [dB]
60 50 0,32 92,5 40,4
210 50 0,20 87,9 42,9
300 100 0,30 86,4 48,7

VENTBOX II 400

Zkouška tlakem qvei [m3/h] Třída těsnosti
Vnitřní netěsnost +/−100 Pa 0,16/0,15 A1
Vnější netěsnost +/−250 Pa 1,68/1,50 A1
qv [m3/h] ptU [Pa] SFP [W/m3/h] Ƞt [%] LWA [dB]
80 50 0,23 91,9 40,6
280 50 0,23 86,9 46,3
400 100 0,36 84,0 55,0

Zdroj: ČSN EN 308; ČSN EN 13141-7; ČSN EN ISO 3744

Technické parametry výrobku vyhoví požadavkům na vyšší typy zahraničních produktových certifikaci (například PHI Darmstadt). V kontextu s kvalitním zpracováním, aplikovanými materiály a důrazem na čistý vzhled a design se větrací jednotky řady VENTBOX opět posouvají výš v kategorii velmi kvalitních výrobků v oboru rekuperace a větrání vzduchu.


Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.