Nová větrací jednotka s rekuperací tepla VENTBOX 150 UP

Společnost ThermWet uvádí na trh další větrací jednotku s rekuperací tepla VENTBOX 150 UP

Přední český výrobce deskových radiátorů KORADO a.s., jehož členem je i společnost ThermWet s.r.o., uvádí na trh novou kompaktní centrální větrací jednotku VENTBOX 150 UP vhodnou zejména k podstropním, nástěnným a podlahovým montážím v aplikacích s omezeným prostorovým komfortem.

Konstrukční provedení

I v případě tohoto modelu se výrobce drží zavedené koncepce konstrukčního provedení a nabízí zákazníkovi kvalitní zpracování, tentokrát v provedení z materiálu EPP. Vzduchové trasy jsou aerodynamicky navržené a přispívají ke snížení vnitřních tlakových ztrát větrací jednotky. Samozřejmostí jsou rovněž optimálně dimenzovaný BY-PASS pro letní období, elektrický předehřev vzduchu pro chladné období a účinná filtrace vzduchu kazetovými filtry.

Důraz na kvalitu technického zpracování a vnějšího designu větrací jednotky sebou přináší nejen velmi nízké hodnoty vzduchové netěsnosti, ale současně si výrobek zachovává čistý a funkční design.

Jednotka VENTBOX 150 UP je vzhledem ke světlé výšce pouhých 190 mm (montáží výška 225 mm) primárně určena k instalaci v podstropní variantě. Systém univerzálních instalačních závěsů, které jsou součástí každé jednotky, umožňuje pohodlnou instalaci i v nástěnné nebo podlahové variantě, a to i s ohledem na bezpečný odvod kondenzátu. Variabilní uspořádání připojovacích hrdel bez dodatečných úprav pláště rozšiřuje možnosti snazšího připojení jednotky k distribučnímu potrubí.


Obr. 2 Variabilita výběru připojovacího hrdla

Větrací jednotka je standardně osazena výměnnými kazetovými filtry s třídou filtrace ePM10 65 % (M5), volitelně i filtrem ePM10 70 % (F7).

Rekuperace

Větrací jednotka může být vybavena standardním výměníkem nebo entalpickým výměníkem tepla se zpětným ziskem vlhkosti. Záleží na povaze projektu respektive preferencí zákazníka na kvalitu vnitřního prostředí. V obou případech je vždy instalován kvalitní deskový protiproudý výměník, jehož výkonové parametry jsou deklarovány certifikací EUROVENT. Nově je nyní větrací jednotka osazena moderními ventilátory s konstantním průtokem vzduchu, které automaticky zajišťují vyrovnaný průtoku výměníkem tepla a tím je dosaženo maximální účinnosti rekuperace pro zvolený pracovní bod (výkon větrání) jednotky.

Ovládání a konektivita


Obr. 3 Ovládání přes webové rozhraní – prostředí aplikace

K ovládání a nastavení režimů větrání je možné využít některý z dostupných způsobů. Po instalaci a připojení k napájecí síti je možné k jednotce přistoupit pomocí libovolného zařízení (například chytrý telefon, tablet) a to připojením přímo k vlastní WIFI síti větrací jednotky. Větrací jednotku je možné trvale připojit k vnitřní síti domu/bytu a přistupovat k ovládání i vzdáleně přes webové rozhraní. Rozhraní poskytuje kompletní přehled nastavení režimů a výkonu větrání, denních a týdnech programech, stavu rekuperace, stavu periferií, výměny filtrů atd.

K větrací jednotce je možné rovněž připojit i periferní zařízení jako jsou například čidla Oxidu uhličitého CO2, relativní rychlosti RH nebo kvality vzduchu SQA které detekuje některé plynné látky organického původu.

Výrobce nabízí i jednoduché ovládání jednotky spojené pouze s nastavením výkonu větrání. Pomocí mechanického otočného ovladače, který je nainstalován na dostupném místě, nastavuje uživatel požadovaný výkon větrání. I v tomto omezeném režimu však dostává uživatel základní informaci u stavu systému pomocí LED diody na ovladači včetně informace o stavu filtrů vzduchu.

Komunikační protokol Modbus TCP/IP je standardním vybavením. Větrací jednotka umožňuje přijímat požadavky nadřazeného systému pro inteligentní řízení domu/bytu související s výměnou vzduchu a větráním.

Parametry větrací jednotky

Jsou ověřovány dle platné legislativy pro obousměrné bytové větrací jednotky do výkonu 600 m3/h a dle požadavků směrnice na Ecodesign větracích jednotek. Provedení zkoušek z hlediska platných směrnic pro elektrickou bezpečnost výrobku a EMC je samozřejmostí.

Zkouška tlakem qvei [m3/h] Třída těsnosti
Vnitřní netěsnost +/−100 Pa 0,16/0,15 A1
Vnější netěsnost +/−250 Pa 1,68/1,50 A1
qv [m3/h] ptU [Pa] SFP [W/m3/h] Ƞt [%] LWA [dB]
50 50/100 0,348/0,450 87,5 43,7/47,7
105 50/100 0,295/0,368 82,5 55,1/58,6
150 100 0,410 78,0 62,7

Tab. 1 Výsledky zkoušek větrací jednotky
Zdroj: ČSN EN 308; ČSN EN 13141-7; ČSN EN ISO 3744

Technické parametry výrobku, především hodnoty vzduchové těsnosti, specifického elektrického příkonu a účinnosti rekuperace korespondují s požadavky na certifikaci výrobku podle požadavků PHI (Institut pro energeticky efektivní domy – Darmstadt) a posouvají větrací jednotku k získání této certifikace v rozsahu výrobcem deklarovaných výkonů.

Seznam označení

qvei vzduchová netěsnost [m3/h]
qv průtok vzduchu (větrání) [m3/h]
ptU dispoziční tlak [Pa]
SFP specifický elektrický příkon [W/m3/h]
Ƞt účinnost rekuperace tepla [%]
LWA akustický výkon [dB]

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.