Zajistěte si zdraví i ve vašem domě správným větráním. Zbavíte se tak i virů.

Zajistěte si zdraví i ve vašem domě správným větráním. Zbavíte se tak i virů.

Proč je důležité myslet na větrání?

V obytných místnostech dochází vlivem použitých stavebních materiálů, spotřebičů, provozem domu a především pobytem osob, k postupnému znehodnocování kvality vnitřního vzduchu. Můžete samozřejmě větrat nárazově otevřením oken, kdy tím ale dochází ke značným únikům tepla a přiváděním prachu a jiných částic do interiéru, což není ideálním řešením především pro alergiky. Druhou možností je větrání řízené, kdy je zajištěn dostatek čerstvého vzduchu a zároveň vzniká zdravé a pohodlné prostředí pro uživatele. Jednat se může o větrací jednotky lokální s rekuperací či bez a nebo rekuperace centrální.

V aktuální době respiračních a jiných virových onemocnění se jakýkoliv způsob větrání rozhodně doporučuje, jak říká i Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta 3. LF UK „Je právě dobré hodně větrat a pouštět do bytu vzduch, světlo, měnit teplotu vzduchu. Tohle všechno má význam pro rychlejší eliminaci viru a kdo si myslí, že je nemocný a zavře se doma a nevpustí si dovnitř vzduch tak naopak si tam vytváří vysokou koncentraci a to je špatně.“1

Jak na to? Větrejte vždy rychle, nárazově ale tak, aby se vzduch v místnosti pokud možno vyměnil. Dochází tak menším tepelným ztrátám. Větrat je potřeba v každém ročním období. Je nutné větrat nejen nárazově, ale i pravidelně. Proto jsou právě větrací jednotky ideální variantou, jak výměnu vzduchu v domácnosti zajistit. Při výběru je potřeba se zaměřit i na vhodné filtry, hlučnost při provozu a zvukový útlum jednotky.

Minimální požadovaná hodnota intenzity větrání v obytných místnostech (pokoje, ložnice, kuchyně apod.), je dle ČSN EN 15665/Z1 0,3 h-1. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu lze doporučit v souladu s ČSN EN 15251 rozmezí intenzity větrání 0,5 – 0,7 h-1. Tato hodnota nám říká, kolikrát za hodinu máme do místnosti přivést čerstvý vzduch v množství, které odpovídá celkovému objemu větrané místnosti. Nehledě na to, že kromě škodlivin se ve vzduchu koncentruje také vlhkost, která může způsobit, v dlouhodobém měřítku, i degradaci některých stavebních konstrukcí. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí lze použít hodnotu koncentrace CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí přesáhnout 1500 ppm.

Koncentrace oxidu uhličitého CO2
< 1000 [ppm] úroveň bez nepříjemného pocitu
1200 ÷ 1500 [ppm] doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000 ÷ 2000 [ppm] příznaky únavy a snižování koncentrace, pocit vydýchaného vzduchu
ppm … parts per million (z angličtiny) - počet hledaných částic v jednom milionu ostatních částic

Tabulka vlivu koncentrace oxidu uhličitého na člověka v budovách

Centrální rekuperační jednotky jsou vhodným řešením do novostaveb i rozsáhlejších rekonstrukcí. Neustále přivádějí čistý, předehřátý, vzduch do větraného prostoru s vysokou účinností až 93 % (modely VENTBOX 300 a VENTBOX 400). Čerstvý, chladný venkovní vzduch je přes teplosměnnou plochu protiproudého kanálového výměníku přihříván teplem z odpadního vzduchu a tím dochází k šetření energie na vytápění objektu, při zajištění hygienických limitů potřebné výměny vzduchu. Proudy vzduchu se při tomto procesu nemísí. Přiváděný vzduch je navíc pročištěn i přes filtry v jednotce.

Kvalita vnitřního prostředí významně ovlivňuje zdraví. Teplota a větrání je pro náš život v budovách ještě důležitější, než světelné nebo akustické mikroklima. Základem pro zdravé prostředí a regeneraci lidského organismu je proto dostatek čerstvého vzduchu a tepelná pohoda.


1 Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta 3. LF UK, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce cit. z Interview ČT24 dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/220411058040319 (dne 19.3.2020)

ZPĚT

Prohlášení o shodě, v souladu s ust. zák. č. 22/1997 Sb. v plném znění, o shodě vlastností výrobků jednotek Ventbox 300 a Ventbox 400.

© 2015–2022 ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.